Tekstversie

Cantorij Olst

Berichten voor en informatie over de Cantorij van de Dorpskerk in Olst.

Repetitieavond: iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk (Willibrordkerk) te Olst, maar tijdens de winterperiode meestal in de grote, verwarmde zaal van kerkelijk gebouw De Bastiaan, direct naast de kerk.

De Cantorij verleent meestal eens per maand medewerking aan de erediensten en doet dit zowel "a capella", met begeleiding van het koororgel, het grote Van Oeckelenorgel of een piano. Rondom de kerkelijke feestdagen wordt er aan bijzondere kerkdiensten meegewerkt.
Olst, hoofdorgel.

Functie Cantorij en repertoire

De Cantorij ondersteunt de gemeentezang en leert de gemeente op een verantwoorde en passende wijze nieuwe liederen uit bundels als het nieuwe Liedboek (2013), Zingend Geloven, Tussentijds en liturgische onderdelen uit de "Proeve", een uitgebreide verzameling liturgische gezangen. Maar ook klassiek repertoire gaan we als cantorij niet uit de weg. Zingt u graag of bent u geïnteresseerd? Neem dan eens contact op (dit kan o.a. per e-mail door hier te klikken) of bezoek eens vrijblijvend een repetitieavond.
Olst - Dorpskerk

Bijzonderheden / repetities

Er wordt vanaf medio november - afhankelijk van de seizoens / weersomstandigheden ( i.b. de temperatuur in de kerk) meestal gerepeteerd in Kerkelijk Gebouw De Bastiaan. Zodra de kerktemperatuur het in het voorjaar mogelijk maakt, wordt er weer in de akoestiekrijke Dorpskerk gerepeteerd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als u lid wordt, hoeft u niet eerst vóór te zingen. Een informeel gesprek met de dirigent volstaat meestal. U bent geen contributie verschuldigd, alleen een kleine, bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de zgn. Lief en Leed-pot. U krijgt van de cantorij een map met het repertoire in bruikleen.

PLANNING VOOR SEIZOEN 2018-2019: zie onderstaande agenda.
Olst, koorgel.

AGENDA Cantorij Dorpskerk OLST 2019 en 2020

ALLE VERMELDINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN.    
WANNEER: WAT:  
03 november 2019 oecumenische dienst in Dorpskerk.  
24 november 2019 kerkdienst 10.00 uur, Gedachtenisdienst.  
24 december 2019 kerkdienst 22.30 uur, Kerstnacht.  
19 januari 2020 oecumenische kerkdienst in RK kerk Boskamp  
09 februari 2020 JUBILEUMDIENST 45 JAAR CANTORIJ IN DORPSKERK  
15 maart 2020 kerkdienst met HA  
09 april 2020 Witte Donderdag-dienst om 19.30 uur  
12 april 2020 dienst 1e Paasdag  
17 mei 2020 kerkdienst  
04 oktober 2020 kerkdienst  
18 oktober 2020 kerkdienst  
22 november 2020 gedachtenisdienst 2020  
24 december 2020 kerstnachtdienst  Download liturgie speciale diensten

Download van mededelingen en liturgie van diensten, waaraan de Cantorij meewerkt:

- momenteel geen.
Olst, hoofdorgel Dorpskerk

 Klik hier om naar boven te gaan.
Contact opnemen Copyrights Disclaimer Overzicht site PDF Updates Lettergrootte