Tekstversie

Contact opnemen | Disclaimer  

Copyrights

Copyrights
Op enkele uitzonderingen na zijn alle foto's op deze website gemaakt door Wim de Just. Het auteursrecht hiervan berust uit dien hoofde dan ook uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk bij Wim de Just. Het is niet toegestaan foto's die op deze site worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wim de Just te gebruiken in eigen publicaties en sites, of deze op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, te plaatsen op andere websites, of op enige electronische wijze te gebruiken c.q. te kopiëren.

Wilt u één of meer foto's gebruiken, neem dan per e-mail contact op over de condities en voorwaarden. Het (financiële) vel wordt u niet over de neus gehaald. U krijgt dan bovendien volwaardige, grotere bestanden toegestuurd, die u in staat stellen de foto's optimaal weer te geven. Indien u (orgel)foto's wilt gebruiken die door derden aan Wim de Just voor publicatie beschikbaar zijn gesteld, neem ook dan contact met de webmaster op.

Auteursrechten teksten
Voor de geschreven teksten op deze website geldt onverkort het auteursrecht. U mag alleen teksten overnemen na voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt een verzoek tot gebruik per e-mail zenden
via contact.


Wilde lelie

 Contact opnemen Copyrights Disclaimer Overzicht site PDF Updates Lettergrootte